בטחוני 

מאיר ריתוכים

מאיר ריתוכים - ספק רשום משרד הביטחון מתמחה במתן שירות לתעשיה

הביטחונית, ייצור והרכבה על פי תכנית וכן פתרונות עבור מגוון תחומים.

חברת מאיר ריתוכים בעלת נסיון בתחום התעופה, ייצור מחליפי חום ועוד.

מאיר ריתוכים פועלת תחת תקן ISO9001 ובפיקוח משרד העבודה.

1/1